logo

# Приказни

Дискусија

насловна слика

Дискусијата и расправијата можат да бидат продуктивни само доколку од спротивната страна имаш ментално и емоционално зрели ликови кои умеат да гледаат и од перспектива на другиот. 

Ако не се, поарно зборувај му на ѕидот или на магаре.

Коментари


Остави коментар