logo

# Поезија

Одвојување

насловна слика
песната и јас еден од друг се ослободуваме не кога ќе ја запишам, туку кога ќе ја споделам со светот. дури тогаш таа веќе не е моја. има песни што ме мачат уште долго откако се веќе тука. ги препрочитувам и не можам да се одвојам од нив. страв ми е. и не знам дали сум јас таткото што раѓа или детето што си заминува од дома.

Коментари


Остави коментар