logo

# Илустрација

Зајадливост

насловна слика
Дедо ми веруваше во правда и правичност, а многу повеќе во меѓучовечна рамнотежа. Додека клечејки го врзуваше вториот чевел, баба ми рече: малата(а и големата) зајадливост го одржува непријателството фит. Го дигна погледот, го врза чевелот и падна на газ. Светот му стоеше сеуште неоткриен. [caption class="snax-figure" align="aligncenter" width="662"][/caption]

Коментари


Остави коментар