logo

# Илустрација

Цвекиња

насловна слика
баба ми поминуваше со раката по цвекињата и веднаш ја носеше под нос. Gucci може само вода да им носи. рече, го нурна ополениот нос подлабоко и ги исклучи сите останати сетила. [caption class="snax-figure" align="aligncenter" width="662"][/caption]

Коментари


Остави коментар